Spring til indhold
Loading

Undersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer i Danmark

I Danmark bliver der hvert femte år gennemført en undersøgelse for at undersøge, hvor udbredt pengespil og pengespilsproblemer er.

En masse mennesker, der står på en stor plads. Billedet er taget i fugleperspektiv.

Den seneste undersøgelse af pengespilsproblemer i Danmark er udarbejdet i 2021 af firmaet Rambøll Management Consulting på vegne af Spillemyndigheden. Følgende emner blev undersøgt:

  • Udbredelse af pengespilsproblemer blandt voksne samt børn og unge
  • Sammenhængen mellem gaming og gambling
  • Reklamers effekt på spiladfærd

Når man samler niveauerne "lavt niveau af pengespilsproblemer", "moderate pengespilsproblemer" og "alvorlige pengespilsproblemer" er den samlede andel af voksne (over 18 år) fordoblet de seneste fem år – fra 5,2 pct. (ca. 212.000 personer) i 2016 til 10,9 pct. (ca. 478.000 personer) i 2021. Blandt børn og unge (12-17 år) har 6,0 pct. (ca. 24.500 personer) pengespilsproblemer i varierende grad, selvom det ikke er lovligt for denne aldersgruppe at spille de fleste pengespil.

Af de deltagere i undersøgelsen som svarede på, hvem der introducerede dem for pengespil, har 29 pct. af de voksne svaret, at de blev introduceret af en ven, hvor 30 pct. blev introduceret af et familiemedlem.

For de unge, der har svaret på samme spørgsmål gælder det, at 36 pct. blev introduceret af en ven og 35 pct. blev introduceret af et familiemedlem.

Læs undersøgelsen om pengespil og pengespilsproblemer eller læs et sammendrag af undersøgelsen.

Forstå PGSI-screeningsredskabet

Undersøgelsen har brugt PGSI-screeningsredskabet til at måle forekomsten af pengespilsproblemer. Redskabet består af ni spørgsmål med fire svarkategorier med tilknyttede pointtal. På baggrund af det samlede pointtal inddeles respondenterne i fire kategorier:

  • Ingen pengespilsproblemer (score på 0)
  • Lavt niveau af pengespilsproblemer (score på 1-2)
  • Moderate pengespilsproblemer (score på 3-7)
  • Alvorlige pengespilsproblemer (score på 8+)

Udbredelse af pengespilsproblemer hos voksne 2021

Lavt niveau af spilproblemer (PGSI 1-2)

Andelen af voksne med et lavt niveau af pengespilsproblemer er steget fra 3,6 pct. til 6,5 pct. (ca. 287.000) i perioden 2016 til 2021.

Det er en stigning på 80 pct.

Moderate spilproblemer (PGSI 3-7)

Andelen af voksne med moderate pengespilsproblemer er steget fra 1,2 pct. til 3,7 pct. (ca. 161.000) i perioden fra 2016 til 2021.

Det er en stigning på 200 pct.

Alvorlige spilproblemer (PGSI 8+)

Andelen af voksne med alvorlige pengespilsproblemer i 2021 var 0,7 pct. (ca. 29.500). I 2016 var andelen 0,4 pct.

Forskellen er ikke statistisk signifikant - det vil sige, at man ikke kan konkludere, at antallet af personer med alvorlige pengespilsproblemer er steget.

Udbredelse af pengespilsproblemer hos børn og unge 2021

Lavt niveau af spilproblemer (PGSI 1-2)

3,3 pct. af børn og unge (ca. 13.500) har et lavt niveau af pengespilsproblemer.

Andelen er lavere end for voksne.

Moderate spilproblemer (PGSI 3-7)

2,0 pct. af børn og unge (ca. 8.200) har moderate pengespilsproblemer.

Andelen er lavere end for voksne.

Alvorlige pengespilsproblemer (PGSI 8+)

0,6 pct. af børn og unge (ca. 2.600) har alvorlige pengespilsproblemer.

Der er ca. samme andel som blandt voksne danskere. Forskellen mellem børn/unge og voksne med alvorlige spilproblemer er ikke statistisk signifikant.

Karakteristika for voksne med pengespilsproblemer

Personer med moderate og alvorlige pengespilsproblemer har en række særlige karakteristika. Generelt kan man sige følgende om voksne, der har moderate og alvorlige pengespilsproblemer:

Karakteristika for børn og unge med pengespilsproblemer

Generelt kan man sige følgende om børn og unge, der har moderate eller alvorlige pengespilsproblemer:

Sammenhæng mellem gaming og pengespilsproblemer

Undersøgelsen har også set på, om der er en øget risiko for at børn og unger, der gamer meget, udvikler pengespilsproblemer. Der er en række indikationer på, at der kan være en sammenhæng mellem et stort gamingforbrug og pengespilsproblemer, men det er ikke muligt at konkludere, hvorvidt gaming i sig selv leder til pengespilsproblemer.

Sammenhæng mellem reklamer og spillelyst

I undersøgelsen har man undersøgt sammenhængen mellem reklamer og spillelyst ved både surveyeksperimenter og laboratorieforsøg.

Det har ved disse metoder ikke været muligt at konkludere noget entydigt om, hvorvidt reklamer for pengespil påvirker spillelysten hos befolkningen.

Omvendt var der i de kvalitative interviews indikationer på, at reklamer bidrager til uplanlagt spil og forstærker spillelysten hos personer med moderate og alvorlige pengespilproblemer.