Spring til indhold
Loading

Statistik til opgaver om spil

På denne side kan du blandt andet finde viden om, hvor meget danskerne bruger på spil hvert år, hvor mange, der har registreret sig i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere), hvor mange der ringer til hjælpelinjen StopSpillet, og meget mere.

Siden indeholder figurer og data, der giver dig en forståelse af det danske spilmarked, og som du kan bruge, hvis du skriver en opgave om spil eller spilafhængighed.

Vil du se en mere detaljeret statistik, kan du finde det på Spillemyndighedens hjemmeside i de månedlige statistikker eller rapporten ”Spilmarkedet i tal 2022”:

Spilmarkedet i tal 2022: Se her

Månedsstatistikken: Se her

Hvor meget taber danskerne om året på pengespil?

Man bruger begrebet bruttospilleindtægt (BSI) for at beskrive, hvor mange penge danskerne taber på spil. BSI’en udregnes af spillernes indskud minus deres gevinster.

I 2022 blev der tabt 10,1 mia. kr. på pengespil i Danmark. Det betyder, at alle personer over 18 år tabte 2.140 kr. i 2022

I årene 2020 og 2021 var der et fald sammenlignet med 2019. Det skyldes covid-19-restriktioner, som blandt andet førte til nedlukninger af kasinoer og spillehaller i en periode. Siden 2012 er tabet pr. dansker steget med 167 kroner pr år, svarende til 8,5%.

alt Text
Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Varelotteriet, Landbrugslotteriet, regnskaber fra tilladelser til almennyttige lotterier og Danmarks Statistik Note: Spilforbrug er målt som BSI. 2022-priser

Hvilke spil brugte danskerne penge på i 2022?

Man kan opdele pengespil i fem forskellige kategorier:

  • Onlinekasino
  • Væddemål
  • Spilleautomater
  • Fysiske kasinoer
  • Lotterier (fx Lotto og skrabelodder)

Lotterier var det største spilområde i 2022, da det stod for 3.381 mio. kr. af danskernes spil. Det svarer til 33 pct. af spilmarkedet, som ses i figur 2.

Onlinekasino med 2.904 mio. kr. og væddemål på 2.317 mio. kr. udgjorde tilsammen godt halvdelen af spilmarkedet, mens spilleautomater og de fysiske kasinoer var de mindste spilområder.

alt Text
Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Varelotteriet, Landbrugslotteriet og regnskaber fra tilladelser til almennyttige lotterier

Hvor mange danskere spiller på sider som er godkendt af Spillemyndigheden?

Hvis en spiludbyder har Spillemyndighedens mærke på deres hjemmeside, betyder det, at de har fået tilladelse til at udbyde spil i Danmark. På figur 3 kan du se, hvor mange danskere der spiller hos spiludbydere, der har tilladelse fra Spillemyndigheden. Dette kaldes også kanaliseringsgrad.

I 2022 var kanaliseringsgraden på 89,2 pct. Det betyder, at 89,2 pct af alt online pengespil i Danmark foregik hos spiludbydere, der har tilladelse i Danmark, mens 10,8 pct af spillet foregik på sider, der ikke har tilladelse fra Spillemyndigheden. Næsten hvert år siden 2012 er der blevet spillet mere og mere på sider med tilladelse fra Spillemyndigheden.

alt Text
Kilde: H2 Gambling Capital. Tallene er trukket den 31. oktober 2023

Hvem og hvor mange er registreret i ROFUS?

Spillemyndigheden administrerer ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere), hvor danske spillere kan udelukke sig fra onlinespil og spil på fysiske kasinoer.

Hvis man er registreret i ROFUS, kan man ikke spille på sider, der har tilladelse af Spillemyndigheden, eller tage på kasino i Danmark i en periode, man selv har valgt.

I september måned 2023 var 44.137 danskere indmeldt i ROFUS, Som det kan ses i figur 4, har der været en stor vækst af registrerede i ROFUS hvert år siden registeret blev oprettet i 2012.

alt Text
Kilde: Spillemyndigheden

Ud af de 44.137, der er registreret i ROFUS, er de fleste mænd. I september 2023 udgjorde mændene 76%, mens kvinder udgjorde 24%, som kan ses på figur 5.

alt Text
Kilde: Spillemyndigheden

I 2019 oprettede Spillemyndigheden hjælpelinjen StopSpillet, hvor spillere, pårørende og fagpersoner kan få råd og vejledning om spilafhængighed og om, hvordan man spiller ansvarligt.

Fra januar 2019 til september 2023 har StopSpillet i alt modtaget 2.681 henvendelser.

Figuren her viser, hvor mange, der har henvendt sig om året:

alt Text
Kilde: Spillemyndigheden

Ser man på alle 2.681 henvendelser som StopSpillet har modtaget siden 2019, var 57% af dem været fra spillere som har haft brug for rådgivning om spilproblemer.

39% af henvendelserne kom fra pårørende, som havde brug for rådgivning om spilproblemer.4% af dem, der har henvendt sig, er fagpersoner som fx lærere, pædagoger eller socialrådgivere (se figur 7)

Kilde: Spillemyndigheden
Kilde: Spillemyndigheden