Spring til indhold
Loading

Hvorfor spiller vi pengespil?

I Danmark er aldersgrænsen for langt de fleste pengespil 18 år. Alligevel har de fleste af dem, som udvikler problemer med pengespil, fået erfaring med spillene langt tidligere. Der kan være mange forskellige faktorer, der har betydning for, om man begynder at spille. Læs om nogle af dem her.

Fire unge drenge slænger sig i en sofa, mens de kigger på hver sin telefon.

Gambling Commission, den britiske spillemyndighed, har i undersøgelsen “Understanding why people gamble and creating gambling typologies” beskrevet følgende faktorer, som kan være indvirkende på at motivere en person til at spille:

Model for motivation for at spille. Indeholder følgende:
1. undgå at føle sig udenfor
2. oplevelsen af at være ekspert
3. anerkendelse
4. underholdning
5. mulighed for at vinde penge
6. spænding
7. virkelighedsflugt
8. frygten for at gå glip af spil

Faktorerne kan være:

  • Underholdning. Spil kan fungere som noget man gør som underholdning, for at hygge sig, eller som en belønning i hverdagen
  • Anerkendelse. Nogle kan vælge at deltage i spil, selvom de ikke interesserer dem, for at være en del af det sociale fællesskab.
  • Spænding. Mulighed for gevinster, at være lige ved at vinde, og fx spillenes lys- og lydeffekter kan for nogle personer virke særligt tiltrækkende og spændende
  • Virkelighedsflugt. Spillet kan opleves som en frizone, hvor spillet kan distrahere én fra negative tanker, følelser og problemer.
  • Mulighed for at vinde penge. Håbet om en stor gevinst kan få nogle personer til at tro, at spillet er en nem måde at tjene penge på. Måske for at kunne betale gæld eller finde en løsning på en vanskelig økonomisk.
  • At føle sig heldig. Nogle spiller, fordi de på nogle tidspunkter kan 'føle sig særligt heldige'. Nogle kan også have særlige talrækker de spiller eller spil de sædvanligvis deltager i, som de er bange for at gå glip af.
  • Undgå at føle sig udenfor. Nogle spiller fordi de ser andre spille og får derfor oplevelsen af, at de er de eneste der ikke gør det.
  • Oplevelsen af at være ekspert. Nogle tænker, at spil handler om at være ekspert og have de rigtige færdigheder. De kan opleve sig sikre på, at spillet giver dem mulighed for at teste deres ekspertviden.

Omgivelsernes indflydelse på, om man begynder at spille

Ud over ens egen motivation, kan ens egen situation og omgivelser også have indflydelse på, om man begynder at spille. Undersøgelsen har identificeret følgende faktorer: tilgængelighed, kendskab, økonomi og accept og sociale normer.

Øget tilgængelighed af spil både fysisk og online, gør det let at deltage i spil. At have kendskab til forskellige spiltyper, kan også have indflydelse på spiladfærden, og give større sandsynlighed for, at man begynder at spille.

For nogle kan det at have økonomisk overskud betyde, at de bruger flere penge på spil. Omvendt kan det at være presset økonomisk også være en årsag til at spille, fordi nogle ser det som en mulighed for at slippe ud af økonomiske vanskeligheder. Det er vigtigt at understrege, at spil ikke er en måde at slippe ud af økonomiske problemer på.

Samfundets normer er med til at forme vores adfærd. I Danmark er pengespil i et vist omfang en del af kulturen for mange. Spil betragtes i høj grad som en normal og accepteret aktivitet i det sociale samvær.

Relateret indhold